Поминък

Въвеждат два режима за регистрация на животинските стопанства

Два режима за регистрация на стопанствата, в които се отглеждат животни, предвижда нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, по който министерството на земеделието започва консултации.
Те ще са – регистрационен и одобрителен. За “личните стопанства”, където се отглеждат животни за собствени нужди, няма да се изисква проверка на място от страна на контролния орган и такъв обект ще се регистрира само чрез подаване на заявление от съответния оператор без такса.
За получаване на одобрение на останалите животновъдни обекти, освен предварително изпратени документи, ще се изисква извършване на проверка на място за съответствие на всички ветеринарномедицински изисквания в посочената сграда от оператора.
Търговците, които продават домашни любимци по интернет, ще подлежат на регистрация, тя ще е безсрочна, но търговецът ще подлежи на заличаване при определени обстоятелства, пише в предложението.

Според земеделското министерство промяната се налага заради нарастването на търговията по интернет на домашни любимци с неясен произход и здравен статус, което налага да се регламентират специфични изисквания към този вид продажби.

Населените места във всяка община ще създадат събирателни пунктове за умрели животни, отглеждани в лични стопанства, и странични животински продукти (СЖП) след клане, предназначено за домашно потребление. За всички собственици на такива обекти ще отпадне задължението сами да ги унищожават и обезвреждат.