Образование

ВТУ ще бъде домакин на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети

Великотърновският университет ще бъде домакин на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети. Форумът ще се проведе на 26 юни от 11,00 часа в зала „Конфуций“. 50 делегати от 30 висши училища се очаква да присъстват на заседанието, съобщи председателят на Студентския съвет на търновската алма матер Александър Узунов. По негови думи най-важната точка в дневния ред  е за студентските стипендии. „Работна група от експерти в отдел „Стипендии“ на различни вузове е изготвила предложения за актуализиране на ПМС № 90 от 2000 г., което урежда условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите. Ще  гласуваме промени в правилника на организацията, ще обсъдим актуалната обстановка, партньорствата на Националното представителство, провеждането на Летния студентски университет“, каза Узунов.

Това е първото присъствено заседание на НПСС от февруари 2020 г.