Образование

ВТУ удостоява с Doctor honoris causa проф. Пол Магдалино, изследовател на византийската история

Академичният съвет на ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“ реши на последното си заседание да присъди почетното звание „Почетен доктор на ВТУ (Doctor honoris causa) на проф. Пол Магдалино за неговия значим принос за развитието на медиевистиката и византинистиката в световен мащаб и за открояването на ролята на България в средновековна Европа.

Пол Магдалино е професор по византийска история и член на Британската академия. Научните му интереси включват византийска история : обществото, културата и икономиката на византийския свят от 6-ти до 13-ти век; град Константинолоп ; пророчество, научна мисъл, формирането на византийското религиозно православие. Той е добре известен с монографията си за Византийската империя по време на управлението на Мануил І Комнин (1143-1180), която оспорва негативната оценка на Никита Хониат за владетеля. Магдалино получава наградата Рънсиман през 1993 г. за работата си.

Академичният съвет ще присъди и почетното звание „Почетен професор на Историческия факултет“ на проф. д-р Иван Михайлов Тодоров за неговия значим принос за издигането и утвърждаването на авторитета на Историческия факултет и на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, както и за популяризирането на името им като утвърдени академични и научни центрове в България и чужбина.

Интересите на проф. д-р Иван Тодоров са насочени към Тракия и Рим. Той изследва политическите и икономически връзки и отношения, политическия и държавен живот в Тракия през елинистическата епоха, както и тракийските владетели