Образование

ВТУ с два големи проекта по „Еразъм+“ през новата академична година

Великотърновският университет ще изпълнява през академичната 2020/2021 година два големи проекта за международно сътрудничество по програма „Еразъм+“. Планираните дейности са по Ключова дейност 1, Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование. С тези проекти ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ утвърждава водещото си място в страната с разширяването на дейностите по програма „Еразъм+“.

По програма Еразъм+ за обучение и практика в чужбина могат да вземат участие всички студенти на Великотърновския университет – бакалаври, магистри и докторанти, обучаващи се във всички форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна.

В изпълнение на една от стратегическите задачи за интернационализация на университета за разширяване на връзките и сътрудничеството с определени региони извън Европейския съюз, ВТУ подновява  сътрудничеството си с Албания. Нова сфера на дейност по програма „Еразъм+“ през учебната 2020-2021 г. са университети-партньори от Руската федерация. Предстои и втора година на изпълнение на проекта за мобилност с университети от Китай и Босна и Херцеговина.