Образование

ВТУ стартира кампанията „Рано рани” на 4 декември 2017 г.

Кампанията за прием на студенти „Рано рани” във Великотърновския университет да стартира от 4 декември 2017 г., решиха членовете на Академичния съвет. С акцията висшето училище предлага две възможности. Едната е избор на специалност и форма на обучение и записване в първи курс. Втората е запазване на място в любима специалност с гаранции от университета за по-късно записване. От първата възможност могат да се възползват кандидатите с диплома за средно образование, издадена от 2008 година насам, или имат успешно издържан кандидатстудентски изпит през 2017 г., валиден за съответната специалност. Право на запазване на място имат кандидатите, на които им предстои завършване на средно образование.

Академичният съвет реши още да продължи освобождаването от първа семестриална такса на новозаписаните студенти, редовно обучение, в направленията Педагогика на обучението по…, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Науки за земята и Математика.

Планира се  факултетите да получат по 1000 лева целево за рекламно-информационната си кампания.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone