Икономика Образование

ВТУ проведе международен научен форум „Туризмът и глобалните кризи“

Международна научна конференция, организирана от катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, събра 160 участника от 22 държави – Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Бразилия, България, Великобритания, Еквадор, Индия, Испания, Италия, Киргизстан, Малайзия, Мексико, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария. Организацията на научния форум отнема почти половин година на организационния комитет и предвид създалата се ситуация на глобална пандемия, той се проведе онлайн.

Доц. д-р Димитър Симеонов, заместник ректор по учебната част на ВТУ, отправи приветствено слово към участниците. Той отбеляза, че глобалната пандемия е нанесла сериозни щети върху туристическия сектор, което налага академично преосмисляне на процесите в туризма и научен форум като този, има потенциала да допринесе за появата на нови идеи и възможности пред сектора.

Деканът на Стопански факултет, проф. дн Пенчо Пенчев отправи поздрав към всички участници и обърна внимание на големия мащаб на научната проява.

От своя страна, доц. д-р Венцислав Статев, ръководител на катедра „Туризъм“ и председател на организационния комитет на конференцията, не скри радостта си от големия интерес към проявата и обърна внимание на факта, че през последните няколко години, катедрата има натрупан сериозен опит в организиране на различни академични прояви, включително и такива с международно участие. Създаването на лоялни партньорства с изявени научни звена от български и чуждестранни висши училища са част от постигнатите резултати за катедрата и популяризиране на нейните дейности, научни прояви и постижения.

От гледна точка на организацията на проявата, бяха обособени 5 работни сесии с четири работни езика – български, английски, руски и испански, в които учени от различни университети и научни звена, имаха възможност да представят научните си резултати. Членове на организационния комитет на конференцията бяха модераторите на сесиите – доц. д-р Десислава Вараджакова, ас. д-р Олга Манчева-Али, ас. Надежда Костадинова, ас. д-р Жанина Стоянова и Марина Райкова (НИГГГ-БАН), а в цялостната организация на събитието се включи и Мария Велкова, организатор дейности на катедрата.

Това е най-мащабната научна конференция, която катедра „Туризъм“ организира до момента, за което получи десетки поздравления от изследователи от България, Бразилия, Турция, Сърбия, Италия, Азербайджан, Мексико, както и предложения за нови сътрудничества в научната сфера.