Образование

ВТУ освобождава от една такса студенти, записали се в определени специалности

Великотърновският университет съобщава, че кандидатите, които се запишат на 10 и 11 юли 2017 г. за редовни студенти в първи курс за учебната 2017-2018 г. в една от посочените по-долу специалности, ще бъдат освободени от таксата за обучение през първия семестър, която варира между 250 и 380 лв.

Професионални направления и специалности : Педагогика на обучението по… (вкл. специалностите във Филиала в гр. Враца): български език и география, български език и история, български език и чужд (по избор) език, изобразително изкуство, история и география, история и чужд (по избор) език, математика и информатика, история и философия (само за Филиал – гр. Враца)

Филология: балканистика, българска филология, германистика, романистика, русистика, славистика.

История и археология: археология, история

Философия: философия

Религия и теология: теология

Науки за земята: география, регионално развитие и геоикономика

Приложна математика:  приложна математика

Приетите по първото си желание студенти трябва да се запишат съответно на 10 и 11 юли (първо класиране) и 14 и 17 юли (второ класиране), в противен случай те губят местата си. Приетите на първо класиране студенти според второ, трето и т.н. желание или се записват в специалността, в която са приети, или лично пред инспекторката на специалността, в която са приети, заявяват желанието си да участват във второто класиране. В противен случай те също губят местата си. Неприетите на първо класиране кандидати автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват каквото и да е.

Второто класиране, което ще бъде оповестено на 13 юли, е последно. След него останалите незаети места ще се попълват по друг ред.