Образование

ВТУ обявява първото класиране на кандидат-студентите на 6 юли

Великотърновският университет ще обяви две класирания на кандидат-студентите. Първото класиране ще бъде публикувано на 6 юли, а второто – на 13 юли.  Приетите по първото си желание студенти следва да се запишат съответно на 7, 8 и 9 юли (първо класиране) и 14, 15 и 16 юли (второ класиране), в противен случай те губят местата си.

Приетите на първо класиране студенти по второ, трето и т.н. желание или се записват в специалността, в която са приети, или заявяват желанието си да участват във второто класиране в Бюрото за кандидатстудентска информация. В противен случай те също губят местата си.

Неприетите на първо класиране кандидати автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват това.

Второто класиране, оповестено на 13 юли, е последно за приема за учебната 2021–2022 г.

Записването ще се извършва само в сградата на Ректората при спазване на всички противоепидемични мерки.