Образование

ВТУ обяви прием за „Право” в задочна форма на обучение

Великотърновският университет ще приема студенти в специалността право, задочно обучение – държавна поръчка и срещу заплащане за учебната 2018-2019 г., съобщават от вуза.

За местата по държавна поръчка могат да кандидатстват лица с диплома за средно образование по общия ред – с конкурсни изпити по български език и по история и участие в класиране.

За местата срещу заплащане могат да кандидатстват, както лица със средно образование, така и действащи студенти в българските университети и лица с вече придобито висше образование. Те също трябва да положат успешно тестовете по български език и по история. Записването става  веднага, ако кандидатите отговарят на условията. Те могат да се възползват и от възможността за запазване на място. Местата са ограничени, предупреждават от ВТУ