Образование

ВТУ домакинства VІ международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”

Международният форум се провежда на всеки 2 години и вече е известен сред широк кръг специалисти от областта на балканистиката. Официалното откриване на събитието ще се състои на 26.10. 2017 г. в 11:00 часа в зала 321 на Ректората на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.

Съорганизатори са Историческият и Филологическият факултет. Активно участие в организацията на конференцията взимат и чуждестранните лектори по балкански езици.

Участие в тазгодишния научен форум са заявили 122 университетски преподаватели, изследователи и докторанти от 11 страни, които  ще изнесат 111 доклада. Участниците са представители на 8 университета и академични института в България, на 5 български училища и културни институции, както и на 19 университета и академични института от още 10 държави: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Турция, Сърбия, Хърватия. Работата на конференцията е организирана в 6 основни секции, обособени в следните тематични блокове: Интердисциплинарни аспекти на балканистичните проучвания; Балканското езиково пространство; Бит и култура, религия и всекидневие на Балканите; География, общество и култура на Балканите; Балканските литератури в динамиката на времето; Образование и образователно пространство на Балканите.

Конференцията се провежда под патронажа на ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов. Досега са издадени 5 сборника с доклади от проведените конференции, а организационният екип подготвя поредицата за включването й в международната система за реферирани издания. Програмата на конференцията, освен научната си част, включва и запознаване със забележителностите на Велико Търново с любезното съдействие на музейните работници и екскурзоводите на туристическите обекти.