Култура Образование

Втори сборник „Градиво за изследване на детето, децата, детството”

Втората книга на сборника „Градиво за изследване на детето, децата, детството” се очаква до дни да излезе от печат. Върху близо 400 страници изданието представя широка палитра от теми. Първата група включва въпроси, свързани с православната вяра, децата и детството. Проф. Маргарита Карамихова проследява участието на децата в чудесата в православната традиция – доколко те са  активни дейци в сбъдването на чудеса или са само пасивни потребители  на чудесно изцеление или на чудесна грижа при някакъв сериозен проблем.

Пламен Събев и Васко Василев – учител и учен – проследяват духовното израстване на детето при обучението в иконопис. Директорът на къща музей „Иван Вазов” Борислава Петрова представя динамиката на родилните обичаи и обреди в Сопот. Росица Иванова от Асеновград описва детския празник Каленица.

В книгата присъстват пресъздадени детски спомени, както и исторически бележки за видни в миналото методисти /Пенка Сечанова/.

Юлия Симеонова от Великотърновския университет прави социален профил на гимназиалните ученици в Търново от края на XIX до началото на Първата световна война. Докторант Радина Раденкова е събрала информация на детските летовища в първата половина на XX век., а д-р Павлин Чаушев разказва за детските играчки през социализма, как са били създавани и лансирани.

Присъстват и трудни за четене теми. Сред тях са изследването на доц. Петя Банкова за децата, преживяващи бедствия, студиата на докторант Генчо Генчев от ВТУ „Ангелите на смъртта” за децата, които загинаха в катастрофата в река Лим, психолого-социологическата статия на Росица Иванова за детските самоубийства.

Съставител на сборника е проф. Маргарита Карамихова, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и председател на Центъра за етнология и културна антропология. Авторите са университетски преподаватели, учени, музейни работници, учители, обединени от началото на тази година в национална академична мрежа за изследване на детето, децата, детството.

Книгата излиза с финансовата подкрепа на Сдружение „Фолклорен извор“ – Свищов.