Образование Спорт

Все по-често деца се включват в заниманията на клуба по ориентиране

СКО „Трапезица 1954“ продължава и през 2020 година своите отворени занимания по спортно ориентиране във Велико Търново. Те са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали или за членове на клубове по ориентиране.

В края на 2019 г. клубът сформира нови групи по ориентиране за начинаещи в 4 великотърновски училища. Над 30 деца се обучават и спортуват в учебните заведения и в парковете, учат се как да работят с карта и да използват компас. Освен това се забавляват и с много игри, уточняват от СКО.

Ориентирането е подходящ спорт за всеки, независимо от физическото състояние. Членовете на клуба предоставят на всеки включил се в заниманията работа с карта и откриване на маркираните точки. За по-бързите и състезателно настроени има и времеизмерване по интересен маршрут.