Поминък

Все повече млади хора се насочват към кариерата на професионален шофьор

Кариерата на професионалния шофьор става все по-атрактивна за българите, като реализация в бранша търсят и много младежи. Тази тенденция ясно пролича в пилотен проект за безплатно допълнително обучение на шофьори с категория C+E без опит, който се проведе в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Варна. В рамките на 2 месеца в проекта взеха участие над 80 души, от които 70% млади шофьори под 35 години.

“Професионален шофьор – Старт в кариерата” е инициатива , чиято цел е новите професионалисти да получат комплексно и практически ориентирано обучение, за да се подготвят за работния процес.

Проучване на Агенцията по заетостта за 2019 година поставя професионалния шофьора на първо място в категорията за най-търсените професии в България, изискващи висше образование или правоспособност.

Същевременно, според официалните данни на Главна дирекция „Национална полиция“, над 27 хиляди шофьори са придобили правото за управление на тежкотоварни автомобили само през 2018 г. Въпреки това съществува недостиг на шофьори на тежкотоварни автомобили в транспортния сектор. Една от причините е липсата на реален опит след регламентирания от държавата курс в тази категория от 20 часа кормуване. Така се заражда и идеята за допълнително практическо обучение на шофьори без стаж.

„Пилотният ни проект приключи изключително успешно. След обученията нашата компания назначи 16 професионални шофьори на работа. Обратната връзка, която получаваме е много добра. Стараем се да предлагаме все по-добри условия на труд, да повишаваме квалификацията на служителите си чрез редовни обучения и да работят на най-новите камиони със съвременни технологии. По този начин се повишава и нивото в сектора и качеството на услугите, от което всички имаме полза“, посочва Веселин Стоянов.

В рамките на кампанията обучители с дългогодишен опит предадоха знанията си при работа с различните конфигурации камиони и ремаркета. Шофьорите се запознаха с новите технологии при камионите и софтуерните решения, които водачите използват ежедневно в работата си. В обученията бяха включени демонстрации за правилно и безопасно управление   на автомобилите и операции с прилежащите към тях ремаркета и контейнери. Участниците имаха възможност да зададат всичките си въпроси относно професията, необходимите стъпки и документи за стартиране на кариерата.