Денят

Европейският информационен център във Велико Търново е домакин на международна среща по проект „Живи спомени“

В седмицата, когато честваме 115-годишнината на Независимостта на България, Европейският информационен център във Велико Търново е домакин на Четвъртата международна координационна среща по проект „Живи спомени“ („Active memories“, 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029134).

Проектът се реализира по Програма Еразъм+ съвместно с партньори от Италия, Германия и Португалия. Бенефициент на проекта е Italian recreative and cultural association (ARCI), италианска национална организация с над 1 000 000 членове, ситуирана в гр. Montevarchi (Valdarno/ Tuscany). Времевата рамка на предвидените дейности е от 28 февруари 2022 до 27 февруари 2024 г.

Проектът е ориентиран към младите хора на възраст 18 – 35 години. Целта му е да  стимулира активното младежко участие и диалога между младите хора в Европа през призмата на личните истории, тематично свързани с ценностите на съвместното съществуване, социалното и гражданското участие и междукултурното осъзнаване и изразяване. Идеята на проекта е провокирана от   предизвикателствата, с които се сблъскаха редица младежи по време на пандемията от COVID-19. Насърчаването на разказването на истории сред младите хора чрез творчески подходи е свързано с 3 големи теми:

„Истории под карантина“,

„Истории за солидарност по време на криза“ и

„Истории за устойчивост от миналото“.

Именно културата на паметта и възможностите за създаване на добри практики чрез методите на (авто)биографичното разказване бяха в основата на Транснационалния обучителен семинар, проведен през месец март 2023 г. в италианския град Арецо. В международното обучение от страна на България участваха 10 студенти от различни факултети на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ученици от 3 училища: Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ (В. Търново) и Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ (с. Челопеч, Софийска област).

В периода март – юни 2023 г. младите лидери влязоха в ролята на треньори, които по метода „връстници обучават връстници“ участваха в проведените 6 национални работилници във Велико Търново, Челопеч и Добрич. В тези проектни дейности участваха 77 души.

По време на координационната среща част от нашите млади лидери ще споделят впечатления от проведените обучения. Екипът на Европейския център има амбицията да разшири целевата група като популяризира проекта сред други училища от нашия град и от страната, така че да привлече нови участници в предстоящите тази есен още два национални семинара.

Като следващ етап от проекта предстои организирането на международни онлайн работилници с участието на всички партньори, основани на подхода на смесеното обучение (blended learning) и възможностите за активен диалог чрез стратегията „Отворено виртуално пространство за разказване“.

По време на престоя във Велико Търново гостите по проекта ще се срещнат с представители на Ученическия парламент на СУ „Емилиян Станев“, с които ще обменят идеи за стимулиране на активно младежко участие чрез формалното и неформалното образование.

За 22 септември екипът на Европейския център е подготвил за своите партньори „Културно сафари“ във Велико Търново“ – динамична интерактивна стратегия, която да  „въвлече“ гостите в празничната програма на Община Велико Търново и да ги направи съпричастни към българските традиции и културно-историческо наследство.