Образование

Вицепремиерът на Република Северна Македония посети ВТУ

На работна среща при Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Христо Бонджолов бе г-н Оливер Спасовски, вицепремиер и министър на вътрешните работи на Република Северна Македония. Сред обсъдените от двамата теми бе един от големите проекти на Великотърновския университет в Република Северна Македония – разкриването на филиал в Международния славянски университет „Г. Р. Державин“, гр. Свети Николе, с който университетът ни си сътрудничи успешно от няколко години. Гостът се ангажира да съдейства за бързото реализиране на този важен и за двата университета проект.