Образование

Вицепрезидент и ректор откриха 41.Международен летен семинар във ВТУ

Вицепрезидентът Илияна Йотова и ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. Христо Бонджолов откриха 41.Международен летен семинар по български език и култура.

Търновка и над 100 чужденци от 33 държави пристигнаха за тазгодишното издание. Сред желаещите да получат знания за родния ни език са студенти, докторанти, преподаватели, журналисти, лекари, администратори.

Триседмичната програма включва практически занятия, фонетични, граматически и лексикални упражнения, специализирани семинари, кръгли маси. Участниците изучават  български народни хора и песни, запознават се със съвременното българско кино, изобразително изкуство и етнография.

„За тези дни, в които ще сме заедно, границите помежду ни ще се стопят. Преградите и предразсъдъците ще изчезнат, а словото и общуването ще градят мостове на приятелство, които, убеден съм – ще ни свързват и занапред”, подчерта в приветствието си проф. Бонджолов.

Според изследване на БАН над 15 милиона човека са носители на българския език. „Вие сте едни от тях. Това ни дава надеждата и увереност, че във времена на активна глобализацията, на бурно развитие на компютърните технологии и електроника българският език ще пребъде така, както вече 13 века”, отбеляза в словото си вицепрезидентът Илияна Йотова. По думите й български език се изучава във водещи и световни университети.        „Лекторатите по български език привличат много млади хора. Така се ражда интересът към древната ни история, любовта към песните, литературата, музиката, танците, етнографията. Българските неделни училища зад граница са над 400. Достъпни са и за деца от други националности”, посочи Йотова.

„Правим всичко по силите си българският език да бъде матуритетен в рамките на Европейския съюз . Работим усилено да се сбъдне една отколешна мечта – създаването на Български културен институт зад граница по примера на Гьоте институт, Френския културен институт, Британския съвет. Убедена съм, че вие един ден ще бъдете едни от най-активните участници в тези нови духовни средища”, каза вицепрезидентът.

„Аулата на Великотърновския университет днес придобива особено измерение – пространство, в което всеки със своя език, култура, история се докосва до тези на другите, проповядва своите ценности и в тази амалгама се раждат приятелство и духовност, наречени с една вълшебна дума – българщина”, обобщи Илияна Йотова.

Зам.-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев и деканът на Филологическия факултет проф. Ценка Иванова бяха сред официалните гости при откриването на семинара.