Община Общински съвет

Възлагането на обществен превоз на пътници ще се проведе чрез обществени поръчки

Възлагането на обществен превоз на пътници по линии и разписания по тях от републиканска, областна и общинска транспортни схеми – квота Община Велико Трново, ще се проведе по реда и условията на Закона за обществените поръчки. Това реши на последното си заседание местният парламент. Процедурата е за шест позиции със срок на действие 5 години.

Първата позиция е за основните градски линии №9 и №40 и линии от общинската транспортна схема Велико Търново – Ново село и Велико Търново – Велчево.

Позиция 2 – автобусна линия от областната транспортна схема Велико Търново – Свищов, 8,00 ч.

Позиция 3 – автобусна линия от областната транспортна схема Велико Търново – Павликени с начален част на тръгване от старата столица в 7,00 и 15,00 часа.

Позиция 4 – автобусна линия Велико Търново – Ахтопол № 4201

Позиция 5 – автобусна линия Велико Търново – Плевен № 4202

Позиция 6 – автобусна линия Велико Търново – Русе № 4103

Причината за обявената процедура е изтичането на срока през 2021 г. на три договора за възложен превоз на пътници по посочените линии.