Денят

Взаимоотношенията между ПР службите и журналистите разглежда научно списание

Излезе трети брой на списание „Медии и комуникации на 21. век“ . Темата на изданието е „Журналистиката и ПР-  модели на взаимодействие“. Според данни посочени в публикациите броят на PR-ите в САЩ е пет пъти по-голям от този на журналистите. Доц. Иво Инджов, редактор на броя сподели, че статистика за България липсва. Той допълни, че журналистиката и PR практиките се колонизират взаимно, но се наблюдава хегемония на PR службите заради световната тенденция за увеличаване на броя им.

„Медии и комуникации на 21в” е проект  на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и се подготвя от катедра „Журналистика и връзки с обществеността” . Списанието излиза един път годишно и публикува оригинални статии на български и английски език. Третото издание е 75 страници и  съдържа 8 статии. Освен роднити теоретици с публикации се включват  сръбски и полски. Сред разгледаните теми е и паралел за развитието на т.нар. медийни клъстери у нас и в Румъния. В България е развит един. Много повече  се забелязват в северната ни съседна. Въз основа на анализа  в публикацията на Андрей Новосад  са отличени пет медийни клъстера в  Румъния.

Всяка една от публикациите минава през двойно анонимно лицензиране, обясни проф. д-р Илиана Павлова, ръководител на катедра Журналистика и връзки с обществеността и главен редактор на списанието. Всички броеве са публично достъпни онлайн. Предходните две издания са разгледали въпросите за фалшивите новини и изборите.

Диана Колева