Общински съвет

Венцислав Спирдонов: Съветниците работиха в полза на гражданите и издигнаха авторитета на Общинския съвет

Това заяви в интервю за Общинското радио председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов. По негови думи повечето от членовете са били посредници между гражданите и администрацията. „Голяма част влязоха в ролята на местни омбудсмани и по време на мандата повишиха авторитета на Общинския съвет и на общинския съветник”, каза Спирдонов.  Според него слаба е била активната гражданска позиция. „Със сигурност има много нерешени проблеми, но най-важното, което трябва да се  развие, е  силно гражданско общество. Трябва жителите да излизат с инициативи. Те да намират съветника в своя микрорайон, да споделят исканията си  пред него, а той да ги поставя в Общинския съвет и да се решават. Това е принципът”.

Над 1600 решения и 7 нови наредби са приети в мандат 2015 – 2019 година. Спирдонов смята, че промените в организацията и дейността на Великотърновския общински съвет са сред най-важните. Сред новите моменти той откроява възможността гражданите да се изказват в началото на заседанията, въведената Информационна система /ИСОС/ и прякото онлайн излъчване на сесиите в електронната платформа на Община Велико Търново.  Сред положителните изменения се нареждат още ежемесечната приемна при председателя, както и изнесените приемни на съветниците в различни квартали на града, в институции и в населените места. Като положителна тенденция отбелязва още публикуването на дневния ред и на проектите за решения на интернет страницата на Съвета пет дена преди провеждането на заседанието. „Така осигурихме публичност на всичките ни действия. Сдружаване между групите по материален принцип – нямаше”, подчерта ръководителят на местния парламент.

„Важно за обществото е добрите хора да се обединяват и да правят добрини.  Ако тръгнем да се разделяме, както казва Хайтов, нищо няма да постигнем. Трябва всички да работим в една насока, и то  за доброто на всички хора”, коментира Венцислав Спирдонов по повод неговата лична кауза за  добротворство.