Общински съвет

Венцислав Спирдонов отново оглави Общински фонд „Заедно“

Председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов оглави Общински фонд „Заедно“, който беше създаден по негова инициатива в предишния мандат на местния парламент с цел необходимото кадрово обезпечаване на публичните институции и предприятия със специалисти на територията на община Велико Търново.

На редовното си заседание днес Великотърновският общински съвет избра четирима свои представители в Управителния съвет на Фонда за срока на мандат 2023-2027 г. – това са Венцислав Спирдонов /ГЕРБ-СДС/, Росен Иванов /ГЕРБ-СДС/, Валерия-Тереза Дончева /БСП за България“ и Соня Будева /ПП-ДБ/. В Управителния съвет влизат и следните представители на община Велико Търново: Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, д-р Диляна Вачкова – гл. експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и Даниела Данчева – гл. счетоводител в дирекция „Бюджет и финанси“. Общинските съветници избраха Росица Димитрова за заместник-председател на Управителния съвет на Фонд „Заедно“.

На заседанието днес местния парламент определи Венцислав Спирдонов за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Той ще членува и в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, както и ще е член на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия в област Велико Търново.