Общински съвет

Венцислав Спирдонов: Вникването във важните поуки от историята е все по-нужно!

В дългата летописна книга на нашия народ има събития, които се открояват и бележат нашата българска идентичност.

Съединението на Княжество България с Източна Румелия, обявено и прогласено на 6 септември 1885 година, е сред тези големи общобългарски достижения.

След Освобождението Великите сили правят така, че за българския народ Държава и Родина не са тъждествени и равни понятия. Предците ни обаче не склоняват глава – така, както не загубиха вяра през тъмните векове на робството.

Смели и непреклонни, българите започват дълга борба срещу несправедливостта. Борба, чиято кауза е националното обединение – Държавата да обхване пределите на Родината.

На 6 септември справедливостта, макар и отчасти, е постигната. Народът от двете страни на Стара планина става едно цяло. С единение целостта на държавата е възстановена.

135 години по-късно погледът към миналото и вникването във важните поуки от историята – те са все по-нужни. И ако погледнем към Съединението и Независимостта, ще откроим не нечии стремежи, а чистия национален идеал в основата им.

Честит празник!
Честити 135 години от Съединението!

Венцислав Спирдонов

Председател на Великотърновския общински съвет