Община

Велико Търново с нова кампания за събиране на опасни битови отпадъци

В сряда и четвъртък тази седмица във Велико Търново отново ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

На 9 юни мобилният пункт ще бъде разположен в кв. „Картала“ – на паркинга на ул. „Стоян Михайловски“. На 10 юни акцията ще е в кв. „Колю Фичето“ – на паркинга на ул. „Симеон Велики“ срещу мола. Работното време и в двата дни е от 10,00 до 16,00 ч.

Всеки може да предаде следните видове отпадъци:

– лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила;

– излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

– негодни за употреба батерии и акумулатори;

– излезли от употреба гуми.

Организатори са Община Велико Търново и „Балбок Инженеринг“ АД.

Три са изданията на кампанията тази година. Първото бе през февруари, а великотърновци доказаха високата си екологична култура, предавайки над 3,4 тона опасни отпадъци. Освен тази седмица, двудневна акция ще се състои и през октомври.