Икономика Община

Велико Търново е сред общините в България с най – големи инвестиции за превенция на бедствия и аварии

Между 4 и 8 млн. лв. е инвестицията на Велико Търново за защита на населението срещу бедствия и аварии за периода 2019 – 2021, което нарежда общината сред петте, които са похарчили най – много срещу кризисни събития. Сред общините с най – големи разходи са и Бургас, Столична, Белово и Горна Оряховица. Струпването на разходи се наблюдава поради високия риск от наводнения в райони с големи реки на тяхната територия или близост до морето, както и заради обширните земеделски и горски райони, където през лятото често се случват пожари. Клъстери на общини със сравнително високи разходи се наблюдават около София–област, Велико Търново и Родопите. Данните са предоставени от Министерството на финансите и са свързани най-вече с неотложни дейности по защита на населението, превенция срещу вредните последствия, както и ликвидиране на последствията от такъв тип събития.

За периода 2019 – 2021година, общините в България са похарчили малко над 203 млн. лв. за защита срещу бедствия и аварии.