Община

Велико Търново се побратимява с азербайджанския Нахчъван

Партньорски отношения ще установи Велико Търново с град Нахчъван, Република Азербайджан. Предложението е направено от посланика Н.Пр. Наргиз Гурбанова.

Град Нахчъван е с 5 000 – годишна история и е известен с богатото си културно-историческо наследство. Той е един от водещите търговски, занаятчийски и културни центрове на Изтока, като е административен център на Нахчъванската автономна република в Азербайджан.

Между Велико Търново и бившата съветска република се развиват активни отношения през последните години. През 2016 г. с финансовата помощ на фондация „Гайдар Алиев” бебе реализиран проектът за реставрация и консервация на хълма Трапезица, ръководен лично от първата дама на Азербайджан Мехрибан Алиева.

Предложението за побратимяване на старата българска столица з азербайджанския Нахчъван ще бъде обсъдено на предстоящото в края на август заседание на Великотърновския общински съвет.