Култура Община

Велико Търново посреща експерти по културно наследство от десет държави тази есен

През ноември Велико Търново ще бъде домакин на международна среща на асоциациите за опазване на културното наследство в държавите на Балканите и в Югоизточна Европа. В старопрестолния град ще пристигнат експерти от повече от десет държави и представители на Националната френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“. Фокусът ще бъде поставен върху съхранението на паметниците на културата, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство, развитието на културния и събитийния туризъм, в чийто фокус вече е съпреживяването и активното участие на посетителите.

Насоките на международния форум бяха очертани по време на среща на Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство /АОСТКИН/ с френската организация, провела се онлайн. Община Велико Търново бе представена от заместник-кмета Нейко Генчев и експертите арх. Донка Колева и Светла Стефанова. А инициативата за големия международен форум е на кмета на старопрестолния град и председател на АОСТКИН Даниел Панов.

По време на есенно събитие ще бъдат споделени опит, практики и законодателни решения, приложими за Балканските държави в областта на опазването и поддържането на старите исторически центрове, на сгради с архитектурна и култура стойност, които са неделима част от европейското културно наследство. Ще бъде представен френският модел, както ще се обсъдят и добри практики за съхранение и възстановяване на архитектурните ценности, нормативната уредба, изискванията към собствениците и техните отговорности, както и възможностите  за активна намеса на местната власт.