Община

Велико Търново отново ще подкрепи световната екоинициатива „Часът на Земята“

Община Велико Търново за поредна година ще се присъедини към глобалната инициатива Часът на Земята 2018, която ще се проведе на 24 март, събота, от 20.30 до 21.30 часа.
Старата столица е активен участник в това световно екологично събитие от самото му начало през 2007 година.
Тази година темата е „Свържи се с природата“ и фокусът е опазване на биоразнообразието.
В знак на съпричастност в рамките на кампанията в община Велико Търново ще бъде изключено за един час фасадното осветление на следните институции и паметници на културата:

-сградата на Община Велико Търново

– ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ;

– сградата на Щаб на НВУ „Васил Левски“

-Архитектурно-музеен резерват „Царевец“

-Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“.

Община Велико Търново се обръща с апел към всички институции, организации и граждани на подкрепят събитието, като изгасят в определеното време осветлението в продължение на един час.