Община

Велико Търново отбелязва Eвропейския ден за борба с трафика на хора

Във връзка с 18 октомври – Eвропейски ден за борба с трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора в Община В. Търново организира превантивно- информационна кампания по темата като отговор на факта, че все още малко хора знаят какво значи трафик на хора, как да се предпазят и къде да потърсят помощ при нужда. Кампанията започва през октомври и ще продължи и през месец ноември. Официален партньор на МКБТХ в това начинание е Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община В. Търново.
В рамките на кампанията са планирани различни инициативи, целящи информирането на широката общественост за рисковете от въвличане в трафик на хора чрез интернет, както и дискутиране на възможността мрежата да се ползва за детекция и разследване на престъплението. Тя стартира на 18 октомври с прожекция на филми и видеоматериали по темите „Трафик на хора” и „Безопасен интернет”, насочена към ученици и подрастващи, която ще се състои в 14.30 ч. в Голяма зала на Община В. Търново. След нея, на същия ден – 18 октомври, от 15.30 ч. пред сградата на Общината ще се проведе информационна акция – ученици-доброволци ще оформят информационен кът, ще раздават брошури и материали по темата, балони с послания, ще информират за опасностите от попадане в трафик, начините за предпазване и пр. Целта на кампанията е да информира и създаде една по-висока чувствителност при предприемането на решаващи житейски стъпки, които често пъти биват умело използвани от трафикантите, защото, както гласи и основното послание на кампанията, много често „Нещата са точно такива, каквито не ги виждаш!“.