Община

Велико Търново опазва 5000 произведения на изкуството с обновяване на ХГ „Борис Денев“

Условията за опазването, съхранението и популяризирането на близо 5000 произведения на изкуството във Велико Търново ще се подобрят чрез реализирането на проект за обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Художествена галерия „Борис Денев“. Културното средище ще бъде превърнато в съвременен арт-център, а инвестицията е размер на около 750 000 евро.

Финансирането е европейско и е осигурено по проект на Община Велико Търново, одобрен по програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020.

В галерията стартира прилагането на комплекс от мерки за енергийна ефективност, които имат за цел да създадат оптимална среда и микроклимат за съхранението и експонирането на художествените произведения, разположени в залите и помещенията. Ремонтът ще подчертае и запази изцяло и в детайли архитектурния облик и идентичност на сградата. Срокът за изпълнение е 180 дни, а строителната площадка вече е открита.

Като собственик на сградата, Община Велико Търново разработва и набелязва най-подходящите съобразно конкретните условия проектни дейности за опазването на сградата и съхранението на богатия културен фонд в дългогодишен хоризонт. Това е потвърдено и в процеса на одобрение и оценка на работния проект от Управляващия орган и Съвместния секретариат на оперативната програма.

Дейностите предвиждат монтиране на нова дограма от най-висок клас, при запазване на формата, размерите на рамките на прозорците, на специфичния растер и на цвета, на мраморните елементи около тях. Вътрешните стени ще бъдат топлоизолирани, а тези с мраморна облицовка ще бъдат запазени също в автентичния им вид. Ще бъдат подменени всички отоплителни тела, предвидено е монтиране на съвременна система за осигуряване на равномерно отопление и климатизация на помещенията.

Ремонтът ще обхване и пропадналите настилки в пространството около Художествената галерия.

Експертни мнения в рамките на дискусия за ремонтните дейности изказаха архитектите Драгомир Йосифов, Юрий Любомирски, Николай Малаков и Милен Маирнов.

„Проектът за ХГ „Борис Денев“ започва своя ход още през 2018-а година, откогато е ѝ на разположение на обществеността, надлежно е обявяван по изискванията за публичност, текущият му ход е представян на Общинския съвет  с всеки тримесечен отчет на изпълнението на европейските проекти и е приеман без нито една забележка. Сградата е сред емблемите на Велико Търново, макар да не е паметник на културата и опазването ѝ чрез проекта е много важно“, коментира общинският съветник арх. Драгомир Йосифов, който е сред утвърдените експерти в областта на опазването на културното наследство във Велико Търново и в България.

Председателят на Регионалната колегия на Камарата на архитектите арх. Юрий Любомирски обясни, че предлаганите промени засягат основно интериорния дизайн и предвиждат реализация на комплекс от мерки и системи за постигането на оптимален микролимат, при абсолютно запазване на външния вид и архитектурния облик на сградата. Арх. Любомирски е автор на идейния проект за енергийната ефективност на сградата.

Главният архитект на Община Велико Търново Николай Малаков акцентира върху засиления контрол от страна на администрацията върху всички детайли по проектирането и в целия етап на изпълнение.

„Изцяло спазени са процедурите по отношение на Закона за културното наследство – Художествената галерия „Борис Денев“ е един от възловите обекти на Велико Търново като културен пейзаж“, изказа мнение арх. Милен Маринов, регионален инспектор на Министерството на културата. Той обясни, че още преди години всички забележки, свързани с настоящето състояние на сградата, са били констатирани при негова проверка с надлежен протокол. „Община Велико Търново предприе действия, а проектът ще допринесе за пълноценното използване на галерията и дейността ѝ като културна институция“, завърши арх. Маринов.

Емблематичната сграда, намираща се в местността „Боруна“, ще бъде включена в нови туристически маршрути, обединяващи забележителности в България и Румъния. Ще бъдат организирани и популяризирани съвместни инициативи – изложби, арт-прояви и събития, които ще бъдат обединени в специален календар. Заложено е създаването на нов туристически продукт с тематични маршрути за посетителите от двете страни на р. Дунав и в Централна България, включително пет общи туристически услуги. Изработен ще бъде нов каталог на нематериалното културно наследство.