Култура

Велико Търново може да стане част от европейски културен път „Крепости”

Велико Търново може да стане част от маршрут „Крепости” на европейски културен път, тъй като изграждането на крепости и спецификата на Царевец и в частност на Трапезица може да е общ отличителен механизъм и в други стари столици, сподели  доц. Теодора Калейнска – ръководител на Европа директно. Тя обясни, че един общоевропейски път трябва да  отговаря на някои важни условия. Едното от тях е разпростирането му в поне три страни-членки на Съюза.   Задължителни са и общи елементи на наследството. Кандидатите за създаване на определен маршрут трябва да използват обща визуализация. Да формират мрежа или да създадат европейски консорциум, за да кандидатстват пред Института за културните пътища в Люксембург, който описва и популяризира европейските културни пътища. До момента са приети 33 маршрута. Част от тях са – „Дунавски път на виното”, „Европейски път – керамика”, „Пътят на маслиновото дърво”, „Викинги” и др.

2018-а е Европейска година на културното наследство. В страните членки на Европейския съюз се осъществяват различни събития. Чрез тях се илюстрира какво Европа и Европейската комисия правят за популяризиране на културното наследство, как в самите страни работят за това и по какъв начин се взаимстват добри механизми между тях”, коментира доц. Теодора Калейнска от Европа директно във Велико Търново. Тя припомни, че Европейската година на културното наследство има четири разновидности. Едните са материалните ценности, вторите са нематериалните – език, обичаи. Другото направление е природните дадености, а четвъртото е добавено през тази година и е цифровото наследство. То е свързано с използването на технологиите за дигитализацията на културните богатства.

Трябва да се гледа напред в разработването на  стратегически стъпки за развиване на културния туризъм. Преди  17 години Велико Търново получи награда за устойчиво развитие. Той може да попадне в този тип асоцииране и да формира един значим европейски маршрут за развиване на такъв продукт”, каза още доц. Калейнска.

Още по темата чуйте от доц. Теодора Калейнска – ръководител на ЕВРОПА ДИРЕКТНО във Велико Търново: