Социални дейности

Велико Търново е с една от най-добре развитите социални мрежи в страната

Седем региона в страната се идентифицират с богат набор от социални услуги. Това са Велико Търново, Русе, Стара Загора, София, Шумен и Пловдив. Там има изградени мрежи от услуги, които включват специализирани институции, резидентни услуги, съпътстващи, финансирани както от държавата, така и от общинските бюджети, коментира в старата столица Росица Димитрова  – заместник-министър на труда и социалната политика. Тя уточни, че по принцип всички райони в страната са с добре развити социални услуги. Създаденото обаче трябва да се развива. Тенденцията е към още по-голяма достъпност, мобилност и „отиване” на услугата при хората, а не само статичното й предлагане в определена база.

През петгодишния период от реализиране на Стратегията за деинституционализация бяха закрити всички домове за деца с увреждания и голяма част от домовете за деца, лишени от родителски грижи.  Така през миналата година бе закрит дома във Велико Търново, а предходната в Балван. През този период бе изградена и нова социална инфраструктура, която пое част от децата и младежите, които не се върнаха при семействата си или не бяха настанени в приемна грижа, сподели още Росица Димитрова. Обогатяват се и услугите за ранно детско развитие в периода 0 – 7 години. До 2015 година те са финансирани от Световната банка, а след това от ОП „Развитие на човешките ресурси” в 60 общини на страната.