Икономика

Велико Търново е първенец по трудова заетост сред трансграничните области

По-голямата част от българските трансгранични области имат коефициент на заетост, който е по-нисък от средния за страната 63,4%. Единствено Велико Търново с неговите 65% е с по-висока стойност. Близо до средния показател за страната са Добрич и Русе – малко над 62%. Най-нисък коефициент на заетост имат Враца /50%/, Силистра /52,2%/ и Монтана /53,3%/. Данните са от изследване на трудовата мобилност между България и Румъния на Българо-румънската търговско-промишлена палата. Проучването е направено по проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – А Румъния – България 2014 – 2020. При румънските окръзи не са наблюдават подобни големи разлики. Единствено Констанца с нейните 3,5% има по-нисък коефициент на безработица от средния за страната 4,8%. Най-висока е безработицата в област Телеорман – 10,8%. Според коментари на представители на бизнеса на равнище трансгранични общини и области пазарът на труда е с изчерпан потенциал и безработица практически няма. Потребностите от квалифицирана работна ръка обаче са на всички нива – от общи работници, през инженери, до шофьори и управленски кадри.