Община

Велико Търново е в готовност за очакваното влошаване на времето

Велико Търново и населените места в общината са подготвени да посрещнат очакваното в края на седмицата влошаване на времето, свързано с повишената вероятност от снеговалежи и понижаване на температурите. От снегопочистващата фирма „Нелсен Чистота“ увериха заместник-кмета проф. Георги Камарашев, че в началото на седмицата е извършена обстойна проверка на цялата снегопочистваща техника. Доуточнени са всички организационни въпроси, свързани с районите на Старата столица и работния график. Тази сутрин са проведени и тестови излизания.

Фирмата по снегопочистването разполага с 900 тона сол и 1500 тона пясъчно-солна смес, както и противообледителна химическа смес. За обработката на улиците компанията има в готовност над 20 машини от различен тип. Близо 115 километра е дължината на градската улична мрежа.Почистването на тротоарите, стълбищата, пространствата около автобусните спирки и обществените зони е ангажимент на общинското предприятие „Зелени системи”. При снеговалеж 90 работници ще бъдат на терен още в 5,00 ч. сутринта.

Около 146 линейни километра е дължината на общинската пътна мрежа. Ангажираната със зимната поддръжка на тези шосета фирма също разполага с необходимите инертни материали, машини и кадрови ресурс. Осигурено е отоплението на всички 23 детски градини и 21 училища на общинско финансиране.

Представители на „Енерго Про“ също заявиха, че разполагат с достатъчно техника, резервни материали и съоръжения, които да бъдат използвани, ако има аварии с електроснабдяването.