Денят

Велико Търново домакинства семинар за дейността на доброволните формирования

Областна администрация – Велико Търново беше домакин на семинар за дейността на доброволните формирования на територията на областта. Събитието е част от изпълнението на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България и Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия. 
„Създаването и развитието на доброволните формирования, както и приемането на нормативните документи, регламентиращи тяхната дейност дава положителни резултати вече няколко години. Днешната среща ни дава възможност да обсъдим това което сме направили, заедно с вас, за да развием доброволчеството в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. Днес имаме възможност да обсъдим това което ни предстои да направим, за да изпълним изискванията в новите областни и общински планове за защита при бедствия. Целите за следващата година са продължаване работата по изграждането и подобряване на организацията на дейността на доброволните формирования. Всички заедно ще допринесем за това, държавните органи, местната власт и гражданите да се обединят и работят заедно още по-добре за да предотвратяваме кризисните ситуации“, каза областният управител при откриването на срещата.