Образование

Велико Търново домакинства Националните дни за учене през целия живот

В продължение на три дни, от 9-ти до 11-ти октомври, във Велико Търново ще се проведат Национални дни за учене през целия живот -2019. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката. В рамките на дните ще се проведат: Национален форум, свързан с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), Изложение на институции и организации за учене на възрастни и Церемония за връчване на годишните награди в сектора за учене на възрастни.
Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова.
Националните дни за учене през целия живот се осъществяват по Проект № 592041- EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.