Образование

Великотърновци участваха в XVII национален форум на специалистите по здравни грижи в Шумен

Студенти и преподаватели от филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново и представители на регионалната колегия в старата столица участваха в XVII национален форум на специалистите по здравни грижи, който се проведе в Шумен. Той бе под надслов „Пациентът – в центъра на качествени здравни грижи“.

Конференцията имаше секции по общи и специализирани здравни грижи, училищно и детско здравеопазване, постерна секция на студенти и медицински специалисти. В нея бъдещи медицински сестри и акушерки от филиала във Велико Търново се представиха отлично. Постер „Дентални грижи, историческо развитие и роля на сестрата“ представиха на форума Людмила Иванова и Моника Русева с методичен ръководител Янка Маркова. „Здравните грижи във фокуса на ранно детско развитие“ бе темата на постера на Елица Пенова с методичен ръководител Даниела Тасева. „Историята на акушерския форцепс и съвременното приложение“ показаха бъдещите акушерки Христина Петрова и Цветелина Колева с методичен ръководител Жана Павловска.

Асистентката Нуржгян Сабри участва с научна разработка за нагласите на студентите относно ваксинацията против рак на маточната шийка. Темата й е в съавторство с преподавателя във филиала д-р Александър Любенов. А проучването си за мотивацията на младите хора за работа в здравни заведения представиха на форума в Шумен бивши възпитаници на великотърновския филиал на Варненския медицински университет, надградили обучението си в магистърска програма „Управление на здравни грижи“. „Допълнителен стимул за представилите се в XVII национален форум на специалистите по здравни грижи е публикуването на техните доклади и постери в електронния сборник на издателството на Варненския медицински университет. Нашите студенти имаха възможност да обменят знания и опит, да преценят къде са в подготовката си. Те бяха много удовлетворени от участието си и са мотивирани за нови научни изяви“, сподели гл. асистент Даниела Тасева – заместник – директор на великотърновския филиал на Варненския медицински университет.