Здравеопазване

Великотърновци участваха в петия конгрес на БАПЗГ

   12 делегати от област Велико Търново участваха в работата на петия конгрес на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи в София. Във форума се включи и Мима Митева от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” като член на Управителния съвет. На него бе отчетено, че асоциацията работи устойчиво и в интерес на всички съсловия – медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори, акушерки и др. Тя си партнира добре и със синдикатите. Част от исканията за повишаване на доходите и подобряване условията на труд вече са факт, макар и в някои от случаите все още само документално.

Акцент отново ще бъде продължаващото обучение. От 2016 година то е задължително. Специалистите по здравни грижи се включват редовно в курсове, участват и в конгреси, за да повишават квалификацията си. Получават се кредити и съответни сертификати.  Българската асоциация на специалистите по здравни грижи редовно прави застраховки „Професионален риск”, които са изцяло за сметка на колегията. В момента асоциацията има повече от 25 хиляди членове. В област Велико Търново те са около 1200, сподели председателят на регионалната структура Жана Павловска.