Култура

Великотърновско издателство с одобрени проекти от сесията „Помощ за книгата” на културното министерство

Министерството на културата обяви тазгодишните победители от конкурсната сесия „Помощ за книгата” за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването. Две заглавия на великотърновското издателство „ДАР” са сред одобрените за подпомагане проекти.

Те ще получат субсидия до 2 500 лв. за реализацията си. Това са заглавията „NOVAE – изделия от кост и рог” на Павлина Владкова и „Емилиян Станев – традиция и модерност – 110 години от рождението на писателя” на Николай Димитров.

Конкурсната сесия „Помощ за книгата” е за финансиране на творчески проекти в книгоиздаването – българска и преводна художествена литература, хуманитаристика, литература за деца и юноши, културно-историческо наследство и съвременна култура. В нея можеше да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).
Кандидатстващите проекти трябваше да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии.