Образование

Великотърновски студенти посетиха Министерски съвет

Студенти от специалности „Стопанско управление“ и „Публична администрация“ на Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ посетиха Министерския съвет и Народното събрание на Република България.

Вицепремиерът г-н Томислав Дончев посрещна младите хора в сградата на Министерския съвет. По време на срещата с него те имаха възможност да разговарят по икономически, социални и образователни въпроси.

В Народното събрание студентите се запознаха с парламентарния процес и практика, имаха възможност да разгледат пленарната зала, зала „Запад“ и научиха повече за историята и дейността на българския парламент.

Посещението бе осъществено под ръководството на проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев, ръководител на катедра „Стопанско управление” в университета, и на преподаватели и докторанти от Стопанския факултет.