Икономика

Великотърновски фирми искат да строят тунела под Шипка

Отворени са ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово-Казанлък, както и пет тунела с обща дължина 4,011 км.

Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите четири тунела са по-малки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още шест моста и един подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Отворените ценови предложения са на:

– ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинженеригстрой-Т“ ЕАД – 358 020 000 лв. с ДДС;
– ОБЕДИНЕНИЕ „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД И „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 359 610 000 лв. с ДДС;
– ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД, „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД – 376 920 437,02 лв. с ДДС;
– Обединение „ГЕОПЪТ ШИПКА“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой – 92“ АД – 417 513 264 лв. с ДДС.

Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава. Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша.

Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север-Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България.