Съд

Великотърновски адвокати посетиха Осло по проект за достъп до правосъдие

Във връзка с работата по проект на Националното бюро за правна помощ  „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, представители от София, Варна, Велико Търново и Стара Загора посетиха Осло, Норвегия. Адвокатска колегия Велико Търново бе представена от работещите по проекта адв. Доброслава Керекова – координатор, адв. Калина Лупова и адв. Ирена Стасинопулу. Като участници бяха включени и ромският медиатор Валери Ангелов, както и управителя на Кризисен център Велико Търново – Наталия Петкова.

По време на престоя си, участниците имаха възможност да посетят Окръжен съд Осло, да се срещнат с представители на различни неправителствени организации, Център за безплатна правна помощ към Община Осло, Център по медиация, Център за защита от сексуално малтретиране, Норвежки детски омбудсман, Норвежко бюро за разследване действията на полицията, да посетят Ромски културен и ресурсен център, Център по право, Клиники за безплатна правна помощ. Бяха изнесени презентации във връзка с начина на предоставяне на безплатна правна помощ и лицата, които имат право да я получат, достъпът до правосъдие.