Образование

Великотърновският университет с бюджет от близо 14 млн. лева

13 369 000 лева е Бюджет 2020-а на Великотърновския университет. Висшето училище  получава 965 хил. лева за енергийна ефективност и ремонт на спортния комплекс с басейн. Средствата за научна, художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове са в размер на 154 511 лева. За стипендии се отпускат 2 750 469  лева. Субсидията за капиталови разходи е 86 106 лева.

Университетът приключва 2019-а без просрочени задължения, но има 125 000 просрочени вземания. Сумата се дължи от клиенти и от концесии и наеми.

Академичният съвет ще предложи на просветното министерство през учебната 2020/21 г. да обучава по държавна поръчка  2161 български студенти в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и магистър след придобита квалификация „бакалавър” . Предвижда се обучение на  97 докторанти в редовна форма и на 41 – задочно.