Общински съвет

Великотърновският общински съвет ще гласува бюджета и Инвестиционната програма за 2019 г.

Проектът на бюджета и Инвестиционната програма за 2019 година ще гласува на първото си заседание за годината днес Великотърновският общински съвет. В дневния ред са включени още отчетите за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани с европейски и държавни средства, и за дейността на местния парламент за второто полугодие.

Съветниците ще разгледат Общинския годишен план за младежта за 2019 г. и промените в местния налог за автомобилите. Дружествата със 100% общинско участие ще представят бизнес плановете си за следващите 12 месеца.