Община Общински съвет

Великотърновският общински съвет ще проведе редовното си заседание в четвъртък

Пет питания към кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов включва дневният ред на сесията на Общинския съвет в четвъртък, 28 юли. Те ще бъдат отправени от общинските съветници Михаил Михалев, Стоян Витанов и Стефан Антонов, Димитър Чолаков, Елена Чамуркова и Якоб ван Бейлен.

На заседанието ще бъдат представени отчетите за дейността на Великотърновския общински съвет и неговите комисии и изпълнението на решенията му през първото полугодие на тази година, както и за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

Общинските съветници ще гласуват и промените по приходната и разходната част на Бюджета и Сметките за средствата от ЕС към 30 юни 2022 година на Община Велико Търново, актуализацията на план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове и  утвърждаване на натуралните показатели по проекто-мрежа в институциите на предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 година, както и включване на детските градини и училища в общината в Списъка на защитените за новата учебна година.

Ще бъде обсъдена и Програма за опазване на околната среда с период на действие 2022 – 2027 година в Общината, както и прекратяване на договор за управление на „Обредни дейности“ ЕООД и назначаването на нов управител на същото, със срок до провеждане на конкурс и провеждане на конкурс за избор на управител на „Царевград Търнов“ ЕООД.

43-ото заседание на Великотърновския общински съвет ще се проведе от 9.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново.