Общински съвет

Великотърновският общински съвет промени правилника си, за да заседава присъствено

Великотърновският общински съвет промени правилника си, за да може да бъдат възобновени присъствените заседания. Според промените, общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID-19, ще имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на постоянните комисии. Дистанционното участие по електронен път в заседанията ще се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която ще осигурява пряко и виртуално участие. За целта съветниците, отговарящи на тези условия и желаещи да участват в заседания на комисиите, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на комисията, трябва да информират председателя на Общинския съвет. За участието си в заседанието, общинският съветник, който е под карантина, няма да получава възнаграждение.

Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID-19, ще имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет. Правилата са същите, както при участие в заседанията на комисиите.