Общински съвет

Великотърновският общински съвет провежда последното си за 2020 г. заседание

Отново онлайн ще проведе днес последното си годината заседание Великотърновският общински съвет. В дневния ред са заложени важни решения като изграждането на експозиционен център на терена на Старото военно училище, изграждането на втора клетка на сметището в Шереметя, както и приемане на план за изпълнение на Стратегията за развитие на културата в община Велико Търново. Съветниците ще променят и Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ще приемат годишния план за приватизация на общинска собственост за 2021 година.