Общински съвет

Великотърновският общински съвет заседава днес

Осем питания отправят общинските съветници към кмета на Велико Търново на предстоящото днес заседание на местния парламент. Николай Цонев от „Патриотите – ВМРО” се интересува за състоянието на съществуващите съоръжения от излязлата от употреба тролейбусна мрежа. Шест питания са от съветниците от БСП и касаят събирането и извозването на битови и строителни отпадъци на територията на областния град; изграждането на нов подход към паметника на Васил Левски; нерегламентирано сметище в село Ресен; изграждането на пряк път към кварталите „Зона В” и „Бузлуджа”.

Седмото питане е относно чистотата на атмосферния въздух, който дишат великотърновци и е отправено от съветника от АБВ Николай Илчев.

В дневния ред на сесията са включени промени по приходната и разходна част на бюджета на Общината, както и информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на годината.