Денят Общински съвет

Великотърновският общински съвет заседава днес

С дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2022 година ще се запознаят днес великотърновските общински съветници по време на редовното си заседание. В дневния ред на сесията са включени 10 питания от съветници към кмета на общината, както и информация за касовото изпълнение на общинския бюджет към 30-ти септември т.г. Местният парламент ще определи и правила на Административната програма „Календар на културните събития“ на община Велико Търново.