Общински съвет

Великотърновският общински съвет заседава днес

Седем питания към кмета на общината ще отправят съветниците на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет днес. В дневния ред на сесията е включен проектобюджетът за 2021 година, както и поемането на дългосрочен дълг за финансирането на проектите, касаещи реконструкцията на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и разширяването на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“.

Съветниците ще дадат съгласието си Доброволното формирование към община Велико Търново да членува в националната асоциация на доброволците в Република България. Местният парламент ще обсъди и предложението за създаването на съвет по въпросите на социалните услуги.