Общински съвет

Великотърновските съветници ще чуят отчет за изпълнението на Програмата за управление

Отчет за изпълнението на Програмата на управление за 2018 година ще бъде представен пред Великотърновския общински съвет по време на редовното заседание в последния ден от февруари. Съветниците ще разгледат Програмата за дейността на народните читалища в община Велико Търново, както и Статута за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различни форми на творческо развитие в Младежкия дом в града.

В дневния ред на заседанието е включено и съгласие за кандидатстване на община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.