Култура

Великотърновската библиотека ще кандидатства за финансиране с проект „Пъстър Север“

Регионалната библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново ще кандидатства за финансиране по Програма  „Културно  предприемачество,  наследство  и  сътрудничество“ с проектно предложение  „Пъстър  Север“ –  библиотеката като медиатор за изкуства и култура“. Подпомагането по Програмата е в размер от 50 000 до 200 000  евро за проект по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 с Програмен оператор Министерство на културата. Целта на  проектното предложение е организиране на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните зони, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и ще привлекат нови публики.

Великотърновският общински съвет ще трябва да даде съгласието си по проектното предложение на заседанието си в края на юли.20